Behandelingen

Gebitscontrole
Het is goed om regelmatig bij de tandarts te komen voor een controle van uw gebit op o.a. gaatjes en tandsteen. gebitscontrole DentalXLHet kost maar weinig tijd en is belangrijk voor een optimale conditie van het gebit. Ook krijgt u instructies, zodat u een zo optimaal mogelijke reiniging van uw gebit thuis kunt uitvoeren. Als er problemen  worden ontdekt, dan wordt er een afspraak gemaakt voor een vervolgbehandeling.
Tijdens deze controle voeren wij ook een VAC-behandeling uit. Deze behandeling bestaat uit: Verzorging, Advies en Coaching. Hierbij wordt er uitgebreid aandacht besteed aan het onderhoud van uw gebit, en geven wij advies hierover.

Sealen
Een sealing is een hard laagje op de blijvende kiezen. Het laagje zorgt ervoor dat de kiezen minder vatbaar zijn voor gaatjes. Deze behandeling wordt uitgevoerd bij jonge kinderen waarbij de blijvende kiezen net zijn doorgebroken.

Vullingen
Bacteriën in tandplak produceren zuren die het tandglazuur en zelfs het binnenste van de tand kunnen aantasten. Dit proces wordt cariës of tandbederf genoemd. Op den duur ontstaan hierdoor gaatjes. Om dit te herstellen en te beschermen moeten de aangetaste delen worden verwijderd en vervangen door een vulling. In onze praktijk wordt momenteel zoveel mogelijk gevuld met composiet (een kunsthars in de kleur van de tand), de zgn. witte vullingen.

Esthetische tandheelkunde
Met de modernste technieken kan uw gebit esthetisch verbeterd worden. . Dit kan met witte vulmaterialen, maar ook uitgebreid met kronen, bruggen en andere moderne tandheelkundige technieken.

Kindertandheelkunde
Jonge kinderen worden in onze praktijk begeleid bij het wennen aan tandheelkundige behandelingen in de mond.

Wortelkanaalbehandeling
In de tanden en kiezen zit van binnen een ruimte (wortelkanaal) met levend weefsel, bestaande uit bloedvaten en zenuwen. Door irritatie, infectie of beschadiging, kan het weefsel gaan ontsteken en zelfs doodgaan. Dit gaat vaak samen met een kloppende pijn. De tandarts kan de pijn wegnemen door met kleine vijltjes het ontstoken weefsel uit de tand te verwijderen en het zenuwkanaal af te sluiten.

Extracties
Het voorzichtig en deskundig verwijderen van een tand of kies.

Kronen en bruggen
Als een tand of kies geheel of gedeeltelijk verdwenen is, of zelfs niet is aangelegd, kan het ontbrekende deel worden vervangen door een kroon of brug.
Bij een kroon wordt eerst een deel van de tand of kies omslepen. Vervolgens wordt er een afdruk genomen, welke de tandtechnieker uitgiet. Vervolgens wordt er een kapje gemaakt (diverse materiaalkeuzes mogelijk).
Bij een brug wordt de tand of kies voor en achter de ontbrekende tand of kies omslepen. Ook hier wordt een afdruk van gemaakt welke wordt uitgegoten. De tandtechnieker maakt dan één of meerdere aaneengesloten kapjes welke worden verbonden door een tussenstuk (diverse materiaalkeuzes mogelijk).

Parodontologie
Dit betreft het gezond maken van het tandvlees. De preventieassistentes en mondhygiëniste zijn in staat uw tandvlees weer gezond te maken cq. gezond te houden, samen met u.

Beugel
Een beugel helpt om scheve tanden recht te zetten of een verkeerde stand van de kaak te verbeteren. Een recht gebit ziet er natuurlijk mooier uit, is beter te verzorgen en je kunt er beter mee kauwen. Een beugel wordt vaak toegepast bij schoolgaande kinderen, maar ook volwassenen kunnen door een beugel worden geholpen.

Implantologie
Als een tand of kies niet is aangelegd of verdwenen is, kan deze vervangen worden door een implantaat. Een implantaat is een kunstwortel, die in de kaak een wortel vervangt. Een implantaat wordt als een schroef in de kaak gebracht en groeit vast in het eigen bot. Ze vormen de basis waarop een kroon, brug of kunstgebit kan worden vastgezet.

Kunstgebit
Als teveel tanden en/of kiezen ontbreken, niet te herstellen zijn of heel erg los zitten, kan het zijn dat u een kunstgebit (prothese) nodig  heeft . Dit kan een volledige-, of een gedeeltelijke prothese. Ook een frame behoort tot de mogelijkheden. Overleg dit met uw tandarts.