Coronamaatregelen

In verband met de ontwikkelingen rondom het Coronavirus sloot Dental XL dinsdag 17 maart haar deuren voor de reguliere tandheelkundige zorg. Vanaf dinsdag 28 april bent u weer van harte welkom in onze praktijk. Wij zijn blij u weer te kunnen ontvangen. Uiteraard houden we ons aan de gebruikelijke Richtlijnen Infectiepreventie, maar er zijn ook aanvullende hygiënemaatregelen genomen:

 • Bij het betreden van de praktijk vragen wij u om uw handen te desinfecteren met handalcohol. Raak daarna uw gezicht, deurknoppen, stoelen, mobiele telefoon etc. niet meer aan.
 • Houd in de wachtruimtes 1,5 meter afstand.
 • Kom niet te vroeg, maar vlak voor de afspraak.
 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
 • We schudden even geen handen.
 • Kom alleen (Indien strikt noodzakelijk: maximaal 1 ouder of begeleider, die bij voorkeur buiten wacht).
 • Geen toiletgebruik of tandenpoetsen.
 • Verlaat na de behandeling direct de praktijk.
 • De praktijk en behandelkamers worden steeds grondig gedesinfecteerd.

We willen graag een afspraak met u maken, maar hebben vooraf een aantal vragen:

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u minder dan twee weken geleden genezen van corona?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Indien op één van deze vragen het antwoord ’ja’ is, dan kunnen wij u helaas niet behandelen. Uw afspraak zal door ons worden verplaatst.

Als het antwoord op alle bovenstaande vragen ‘nee’ is en u bent verder gezond en u voelt zich momenteel gezond, dan kan er een afspraak worden gemaakt: 070 783 00 00.

Heeft u Corona/bestaat er een ernstige verdenking op Corona en heeft u spoedeisende mondzorg nodig? Wij kunnen u aanmelden bij het CAM (Coronacentrum Acute Mondzorg). Een tandarts van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen(ROAZ) neemt dan zo snel mogelijk contact met ons op, waarna een behandelplan opgesteld kan worden.