Preventie

Preventie

Uit onderzoek blijkt dat een goede mondhygiëne invloed heeft op de algehele gezondheid.  Er zijn scala van medische aandoeningen die in relatie staan met de mondgezondheid. Hierbij valt te denken aan diabetes, hart -en vaatziekten, reuma en oncologie.

Een goede zorg en patiënt gerichte aandacht is voor ons erg van belang. Daarom hebben wij binnen onze praktijk een VIPbehandeling ontwikkeld. Wat is een VIPbehandeling?

Een VIP- behandeling staat voor: Verzorging- Instructie en Preventie

Deze wordt uitgevoerd door onze preventie assistente. Een behandeling duurt ca 30- 45 minuten. Er wordt aandacht veel besteed aan uw mondverzorging, eet- en drinkgewoontes, de status van uw tandvlees, het aanwezig zijn van tandplaque/tandsteen, gaatjes of andere problemen. Vervolgens zal uw gebit zorgvuldig schoongemaakt worden en gepolijst. Bij kinderen en jong volwassenen wordt, indien nodig fluoride- applicatie gedaan. Belangrijk is dat u uitleg en instructies krijgt om uw gebit gezond te maken en deze ook te behouden. Deze VIP- behandeling kan in combinatie met uw halfjaarlijkse controle gemaakt worden, zodat u niet apart terug hoeft te komen.

De kosten van deze behandelingen worden veelal geheel of gedeeltelijk vergoed als u een tandartsverzekering hebt afgesloten bij uw zorgverzekeraar. Informeer vooraf bij uw verzekeraar welke vergoeding zij geven voor deze behandeling.

 

Het Jeugd Preventie-Plan

Rond de leeftijd van 2 jaar heeft uw kind een volgroeid melkgebit en is het verstandig om voor het eerst de tandarts te bezoeken.

Nieuw in onze praktijk is het Jeugd Preventie Plan.

Bij de eerste controle ligt de aandacht vooral op het laten wennen. Uw kind mag alleen, of bij u op schoot, in de stoel zitten. Indien mogelijk wordt er in de mond gekeken. Dit gaat allemaal spelenderwijs.  Goede voorlichting, instructie en preventie vormen een belangrijk schakel voor de regelmatige tandheelkundige zorg van uw kind.  Onderzoek geeft aan dat kinderen die al op jonge leeftijd gaatjes krijgen of bang zijn voor de tandarts een verhoogde kans op nieuwe gaatjes lopen.  Uitgebreid aandacht, regelmatig onderhoud, controle op voeding en tandenpoetsen is dan aangewezen. Na afloop mogen de kinderen natuurlijk een cadeautje uitzoeken.

Het Jeugd Preventie Plan samengevat:

  • Wennen aan de stoel bij de tandarts
  • Instructie en voorlichting aan kind en ouders
  • Op indicatie een fluoride behandeling voor de blijvende elementen
  • Op indicatie een röntgenfoto om de groei van het gebit te volgen en eventueel verboren gaatjes op te sporen.
  • Indien nodig kunnen blijvende kiezen worden geseald. (verzegeld)
  • Controle op de mondhygiëne d.m.v. voorlichting en instructie.
  • Controle op de ontwikkeling van het gebit naar doorbraak van blijvende tanden en kiezen.
  • Uitleg over toekomstige behandelingen. Stel uw kind heeft een gaatje, dan zulle we, indien u dat wenst, een afspraak maken voor  uitleg en gewenning, voordat de behandeling plaatsvindt.
  • De behandeling wordt tot en met 17 jaar 100% vergoed van uit de basisverzekering, dus het is volledig gratis ongeacht de frequentie.

Graag bespreken wij met u en uw kind het Persoonlijk Jeugd Preventieplan. Het plan verschilt per kind en is afhankelijk van de mondgezondheid, voedingspatroon en de algemene gezondheid.

We vertellen u graag meer over de VIP- behandeling en het Persoonlijk Jeugd Preventieplan.