Spoedgevallendienst

Voor tandheelkundige hulp buiten de reguliere praktijkuren bestaat er in Den Haag een spoedgevallendienst waaraan alle tandartsen in Den Haag en omstreken deelnemen. Deze spoedgevallendienst functioneert ’s avonds en in het weekend, en op de algemeen erkende feestdagen. De spoedgevallendienst is bedoeld voor hulpverlening bij echte noodgevallen, zoals een ongeval of een nabloeding. Ook bij ernstige kiespijn kunt u een beroep op de spoedgevallendienst doen.spoedgevallendienst

De spoedgevallendienst is op werkdagen na 16.00 uur en in het weekend de hele dag telefonisch bereikbaar op nummer  070-3110305 . U krijgt dan te horen wie de dienstdoende tandarts is. Meestal houdt de dienstdoende tandarts een spreekuur en wordt u verzocht zich dan te melden.

Houdt u er rekening mee dat de spoed- of weekendbehandeling contant dient te worden voldaan. Tevens dient u een geldige verzekeringspas mee te nemen. Voor behandelingen tijdens de avond en/of het weekend geldt een wettelijk vastgestelde toeslag op de nota.