Verwijspraktijk voor Parodontologie

Bij parodontitis kan het tandvlees rood, slap en gezwollen zijn en kan gaan bloeden, een vieze smaak of een slechte adem kunnen duiden op parodontitis. Als de ontsteking van het tandvlees langdurig aanwezig blijft, dan gaat het tandvlees steeds losser om de tanden heen liggen. Hierdoor kan de plak weer gemakkelijk in de pocket gaan. De tandvleespocket wordt steeds dieper. De plak die zich in deze diepere pocket gevormd heeft en niet meer eruit te borstelen is, kan door de kalk in het speeksel gaan verharden. Er vormt zich dan op het worteloppervlak een laag hard, zwart gekleurd tandsteen.

Hierop zet zich gemakkelijk opnieuw plak af. ParoXLZonder behandeling zal de pocket steeds dieper worden, er zal steeds meer kaakbot verloren gaan en de tand gaat steeds losser staan. Uiteindelijk verliest de tand al zijn steun aan vezels en kaakbot, zodat het er uit kan vallen. In dit stadium heeft de ontsteking niet meer te herstellen schade aangericht en spreken we van: parodontitis. Parodontitis kan de oorzaak van gebitsverlies zijn. Wordt de parodontitis tijdig ontdekt, dan kan gebitsverlies worden voorkomen.

Voor een succesvolle behandeling is een goede mondhygiëne essentieel.

ParoXLParoXL
Tandsteen               Tandplak

Parodontitis is een sluipende ziekte. De ziekte kan lange tijd aanwezig zijn, zonder opgemerkt te worden. De patiënt zelf heeft geen ernstige klachten. De verschijnselen van de ontsteking worden vaak niet als zodanig door de patiënt herkend. Men kan zelf geen plak en tandsteen verwijderen uit verdiepte pockets. De tandarts of mondhygiënst zal dit moeten doen.

De enige oorzaak van paradontitis is de plak. Wel zijn er een aantal factoren die de mate en ernst van de ontsteking kunnen beinvloeden. De bacteriën in de plak gedijen vooral goed in een mond waar veel suikerrijk en zacht voedsel binnenkomt.

Een slechte algemene lichamelijke conditie kan een bestaande parodontitis verergeren. Dat kan ook gebeuren bij slechte voeding, tijdens de zwangerschap en bij sommige ziekten.

Parodontitis is niet erfelijk, niet in de eigenlijke betekenis van het woord. Wel is bekend dat er grote verschillen tussen mensen onderling bestaan in de mate van weerstand tegen ziekten. Die weerstand kan erfelijk zijn en bepaalt mede het verloop en de ernst van parodontitis. Ook kan door slechte voedingsgewoonten in een gezin, de weerstand tegen ziekten binnen dat gezin lager zijn dan normaal. Aanleg voor tandsteen kan wel erfelijk zijn, dat houdt in dat het dus bepalend kan zijn voor het ontstaan van parodontitis.

Tegenwoordig wordt steeds meer tijd en aandacht aan het tandvlees geschonken. In de eerste plaats kan de tandarts of de mondhygiënist samen met de patiënt proberen de ziekte
te voorkomen. Heeft iemand parodontitis, dan kan deze in de meeste gevallen met goed resultaat behandeld worden. Dit is afhankelijk van de ernst van de situatie, ook is tijdige verwijzing + behandeling noodzakelijk. Omdat de ontsteking door tandplak veroorzaakt wordt, staat vooral bij het voorkomen als bij een eventuele behandeling, de PLAKBESTRIJDING door een GOEDE MONDHYGIËNE centraal.

Gevorderde parodontitis
Pas in een ver gevorderd stadium van parodontitis ontstaan er klachten. Die kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het los gaan staan van tanden en kiezen of het ontstaan van ruimten daartussen. Als het tandvlees ver is teruggetrokken, kan dat een lelijk gezicht zijn. Doordat bij terugtrekkend tandvlees de wortels gedeeltelijk bloot komen te liggen, kunnen de tanden en kiezen erg gevoelig zijn bij het poetsen. Dat kan ook het geval zijn bij het nuttigen van warme, koude, zoete, of zure dranken en spijzen.

Door parodontitis kan er uiteindelijk zoveel kaakbot verloren gaan dat de tanden en kiezen al hun houvast verliezen en uitvallen.

ParoXL        ParoXL

Gevorderde parodontitis

Andere effecten van parodontitis op het menselijke lichaam
Parodontitis is een chronisch ontstekingsproces dat niet alleen bedreigend is voor het gebit, maar ook bedreigend kan zijn voor de rest van het lichaam. Door eten, gebitsreiniging en tandheelkundige manipulaties kunnen bacteriën en bestanddelen hiervan in de bloedbaan komen en schadelijk zijn voor de algemene gezondheid. Bekend zijn hartklep ontstekingen die veroorzaakt worden door de S. Sanguis (een bekende parodontitisbacterie), maar ook pneumonie (longontsteking) komt vaker voor bij personen met parodontitis. Voorts bestaat er een nauwe relatie tussen parodontitis en cardiovasculaire problemen (hart- en vaatziekten).